Prehrana i zdravlje


Poštovani roditelji,
 

    Uvažavajući činjenicu da se zdravi stilovi života usvajaju u najranijoj životnoj dobi pa tako i zdrave prehrambene navike, dječji vrtići Grada Zagreba kontinuirano unapređuju prehranu djece predškolske dobi.

    Temeljem projekta „Pravilna prehrana u dječjim vrtićima Grada Zagreba“ objedinjene su preporuke stručnjaka te izračuni namirnica i normativa za prehranu djece, tj. izrađeni su jelovnici za sva četiri godišnja doba.

    Roditelji, djeca i odgojitelji susrest će se s novim i za djecu možda nepoznatim okusima i namirnicama koje imaju svoju nutritivnu vrijednost, ali i poznatim namirnicama koje su zdrave, ali ih možda djeca nerado konzumiraju.

   Vjerujemo da ćemo suradnjom roditelja i odgojitelja unaprijediti prehrambene navike naše djece.
 
    S poštovanjem,                                                                                                                                                                        
                                         Ravnateljica:


                       Jadranka Palac Filipović, prof. ped.

 


Ispiši stranicu