Međunarodna Eko škola, Eko vrtić "Plave Perunike"

    

 

       Foundation for environmental education (FEE) međunarodna je Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš koja promiče odgoj i obrazovanje na području zaštite okoliša i održivog razvoja. Zakladu je osnovalo Vijeće Europe kao nevladinu i neprofitnu organizaciju sa sjedištem u Danskoj, a koja okuplja zemlje članice diljem svijeta. Zaklada djeluje kroz 5 programa obrazovanja za okoliš među kojima su i Eko-škole (Eco – schools).

       Eko-škole predstavljaju program upravljanja okolišem, certifikaciju i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj s ciljem odgoja mladih generacija osjetljivih na pitanja okoliša i njihova osposobljavanja za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti. Posebna pozornost posvećuje se pitanjima smanjivanja i zbrinjavanja otpada, racionalnog korištenja energije i vode i uređivanju školskog/vrtićkog okoliša u čemu sudjeluju svi sudionici života u Eko-školi (učenici, nastavnici, administrativno osoblje škole, roditelji i dr.)

       U Republici Hrvatskoj ulogu nacionalnog koordinatora ima Udruga 'Lijepa naša' koji provodi ovaj program u skladu sa razrađenim međunarodnim smjernicama.

       U programu sudjeluje preko 300 osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i dječjih vrtića iz Hrvatske, a status Međunarodne Eko-škole steklo je do sada 226 škola.

       Škole, vrtići i učenički domovi koji ispune postavljene kriterije i koji brigu za okoliš promiču kao trajnu vrijednost i način življenja, dobivaju povelju o statusu Međunarodne Eko-škole i Zelenu zastavu sa znakom Eko-škole. Ovo prestižno međunarodno priznanje dodjeljuje se na dvije godine.

          U našem Vrtiću o odgoju za okoliš i održivi razvoj intenzivnije se promišlja od 2006. godine. Nekoliko odgajateljica, sa željom unaprijeđenja svojeg znanja na tom području i kasnijeg dijeljenja s drugima, uključile su se u dvogodišnju edukaciju «Odgoj za održivi razvoj» u Dječjem vrtiću Srednjaci – Centru izvrsnosti za provedbu programa odgoja za održivi razvoj. Istovremeno se razvila inicijativa djece i odgajatelja jedne odgojne grupe za preuređenje zapuštenog dijela dvorišta u cvijetnjak što su roditelji snažno podržali uključivši se u provedbu. To je bio početak oblikovanja vanjskog okruženja objekta u A. T. Mimare i puta kojim se razvija naš Vrtić. 

 

Himna:  PLAVE PERUNIKE    

 

MI SMO DJECA VESELA

IZ VRTIĆA MALEŠNICA

NAŠE RUKE PUNO RADE

NOSE ZEMLJU,CVIJEĆE SADE.

STVORIT ĆEMO NOVI VRT

ZASADIT ĆEMO PERUNIKU.

 

PERUNIKE PLAVE NIČU

DOK SVA DJECA KLIČU:

ZASADILI SMO NOVI VRT

POSADILI SMO PERUNIKU

PODIGNULE PLAVE DAME

SVOJE GLAVE IZNAD TRAVE,

ZANJIHALE SVOJE LICE

PJEVAJU IM I SVE PTICE.

ZASADILI SMO NOVI VRT

POSADILI SMO PERUNIKE.Eko kodeks


NAŠ VRTIĆ UVIJEK BLISTA,

OKOLICA MU JE ČISTA.

MI SMO MALI ZELENI,

NA AKCIJU UVIJEK SPREMNI.

ČEMPRESE SADIMO,

PERUNIKE NJEGUJEMO.

O PTICAMA I KUKCIMA

MI SE BRINEMO,

U VRTU KOMPOSTIRAMO,

PAPIR RECIKLIRAMO.

 


Ispiši stranicu