Programi

      Osnovni cilj djelatnosti predškolskog odgoja jest poticanje cjelovitog razvoja djeteta i kvalitete njegova života. U dosezanju tog cilja predškolski odgoj i obrazovanje slijedi načela iznesena u dokumentu Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece. Osnovno polazište tog dokumenta je humanističko-razvojna koncepcija koja prihvaća dijete u njegovoj osobitosti, slijedi spoznaje o obilježjima razvoja, poštuje djetetova prava i uvažava djetetovo dostojanstvo.
 
      Prihvaćajući djetetovu aktivnu i stvaralačku prirodu, te utjecaj odnosa odgojitelja na razvoj djeteta, humanističko-razvojna koncepcija ističe vrijednost demokratskih načela u odgoju predškolske djece, kao i važnost individualnog pristupa svakom djetetu. Zbog individualnog zadovoljavanja potreba i poticanja djetetova razvoja omogućavaju se raznovrsne aktivnosti, koje se organiziraju u manjim i većim skupinama djece podjednake i različite dobi uz prilagodljivo korištenje prostora. Također, neizostavna je uključenost roditelja u življenje djece u vrtiću kako bi se što više povezalo obiteljsko i izvanobiteljsko iskustvo djeteta.
 
      Spomenuta koncepcija dakle, pretpostavlja široko postavljen opći, otvoren i prilagodljiv kurikulum predškolskog odgoja i obrazovanja koji je vođen zadovoljenjem djetetovih potreba i interesa te, uvažavanjem djetetove osobnosti, prirode, razvojnih mogućnosti i suvremenih znanstvenih spoznaja.

Ispiši stranicu