Pravo na pristup informacijama


Pravni okvir:

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22)

Službenik za informiranje  

Informacija o registru i bazi podataka

Upitnik za samoprocjenu


Zahtjev za pristup informacijama
podnosi se:

pisanim putem: 

1. na adresu:   Dječji vrtić Malešnica, Ante Topić Mimare 34, 10090 Zagreb

2. putem elektroničke pošte:   vrtic.malesnica@zagreb.hr 

3. telefaksom na broj:   01 3480 211

usmenim putem:

1. osobno na zapisnik:   u tajništvu Dječjeg vrtića Malešnica, Dobriše Cesarića 4, Zagreb, svakog radnog dana od 10,00 - 13,00 sati

2. telefonski (službena zabilješka) na broj:  01 3480 210

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Dječji vrtić Malešnica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije temeljem Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/14, 15/14, 141/22).


Temeljem čl. 60. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Dječji vrtić Malešnica dužan je dostaviti Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za prethodnu kalendarsku godinu Povjereniku za informiranje najkasnije do 31. siječnja tekuće godine:

Ispiši stranicu