Suradnja s roditeljima

Osnovna je uloga predškolskog odgoja i obrazovanja da pridonosi povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. Ostvarenje te uloge neizvedivo je bez suradnje s roditeljima. Povezivanje obiteljskog i izvanobiteljskog djetetova iskustva i usklađenost odgojnih postupaka optimalno podupire djetetov razvoj.

Zato nam je iznimno važno ostvariti uspješnu suradnju s roditeljima.

 

Oblici suradnje s roditeljima

Svakodnevno informiranje roditelja o djetetu


Kratke, sažete, važne informacije o proteklom danu, zdravstvenom stanju djeteta, organizaciji i sl. koje odgajatelj prenosi roditelju njačešće kada dođe po dijete.


Individualne konzultacije

Unaprijed dogovoreni razgovori s odgajateljima i/ili članovima stručnog tima. To je mjesto na kojem se roditelj može informirati o razvoju i napretku svoga djeteta, te razmijeniti različite informacije i zapažanja. Također, roditelj može dobiti podršku svom roditeljstvu u obliku savjetovanja. Preporučamo da roditelji dođu barem na jedne konzultacije kroz godinu.


Roditeljski sastanci (informativnog i komunikacijskog tipa)

Sastanci se održavaju nekoliko puta kroz godinu s temama planiranja i valorizacije odgojno-obrazovnog procesa, stručnim temama, te različitim temama informativnog karaktera.


Radionice za roditelje „Rastimo zajedno„

Radionice „Rastimo zajedno“ provode se od 2008 g. s roditeljima djece rane dobi diljem Hrvatske, kao dio UNICEF – ovog projekta „Prve tri su najvažnije“. Program provode educirani stručni suradnici i odgajatelji vrtića.


Svrha programa:

Omogućiti protok informacija, znanja, vještina i podrške koje roditeljima koriste u ispunjavanju roditeljskih odgovornosti te promiču rast i razvoj, i roditelja i djeteta.


RODITELJI IMAJU PRAVO NA POMOĆ U ODGOJU DJECE.

Ovaj program podrške snaži roditelja u roditeljskoj ulozi, ali i kao osobu u cijelosti.

Na radionicama roditelji s voditeljicama i s drugim roditeljima razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo, upoznaju bolje sebe kao roditelja, uviđaju načine na koje se odnose prema svom djetetu i uče neke druge, efikasnije.

Ovim putem roditelji dobivaju mogućnost ostvariti pravo na podršku koja je utemeljena i Konvencijom o pravima djeteta čl.19.


 

Teme radionica :

 • Roditelji 21. stoljeća
 • Četiri stupa roditeljstva
 • Roditeljski ciljeve i psihološke potrebe djeteta
 • Sva naša djeca i kako ih volimo
 • Slušanje - važna vještina roditeljstva
 • Kako dijete uči o svijetu oko sebe
 • Granice: zašto i kako?
 • Kreiramo i biramo rješenja
 • Roditeljske odgovornosti i još poneka rješenja
 • Biti roditelj: utjecaji i izbori
 • Završetak i novi početak


Radionice se održavaju jednom tjedno (11 radionica-11 tjedana).

Nakon provedenog ciklusa radionica postoji mogućnost organiziranja Kluba roditelja na kojem se prorađuju teme koje interesiraju roditelje a nisu bile obuhvaćene ciklusom, npr. Sukobi odraslih i djece, Sukobi među djecom i druge.

Izjave roditelja nakon završetka prvog ciklusa radionica:

 • Ispunila sam sve što sam očekivala. Iskreno, više sam dobila, „narasla“ jer sam dobila potvrdu za svoj rad s djecom.
 • Postala sam smirenija, zadovoljnija osoba. Dajem više pažnje djetetu. Aktivno slušam dijete, jasnije postavljam granice i dajem neka dopuštenja koja prije nisam.
 • Moje dijete sada ima roditelja koji je više nego inače smiren, više se igra s njim, bolje komunicira i uviđa njegove emocionalne potrebe .Druženja roditelja, djece i odgajatelja

Najčešće su to prigodna druženja u vrtiću kroz zajedničke aktivnosti, ali mogu biti i zajednički odlazak izvan vrtića, u prirodu i sl. Održavaju se nekoliko puta tijekom godine.


Uključivanje roditelja u odgojno-obrazovni rad

Roditelji se mogu uključivati na različite načine kao što su: sudjelovanje u aktivnostima djece, predstavljanje vlastitog zanimanja ili vještina, sudjelovanje u organizaciji i izvođenju izleta i posjeta, prikupljanje različitih materijala ili predmeta, uključivanje u različite aktivnosti na razini vrtića, isl. Svaki roditelj uključuje se prema svom interesu i mogućnostima.Kutići za roditelje

Pokraj ulaza u dnevni boravak nalaze se panoi za roditelje na kojima su izvješene različite obavijesti, informacije o aktualnostima u grupi, planovi odgojno-obrazovnog procesa, stručni materijali, fotografije i likovni radovi.


Pismeni oblici suradnje

Obavijesti informativnog karaktera, leci za roditelje, ankete za roditelje.


Ispiši stranicu