Program „Djeca u prirodi" – Grad mladih, Granešina

          Program „Djeca u prirodi" u Gradu mladih, Granešina jedan je od programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba. Program je donešen temeljem odluke Skupštine Grada Zagreba od 2006. god, a Gradski ured za obrazovanje nadležan je za njegovu provedbu (uređenje i oprema paviljona i kabineta, praćenje provedbe programa i vrednovanje učinaka). Neposredno provođenje Programa s djecom našeg vrtića realiziraju odgojitelji vrtića uz podršku i koordinaciju stručne voditeljice i animatorice programa „Djeca u prirodi". Program je namjenjen djeci koja su u tekućoj pedagoškoj godini školski obveznici.

          Grad mladih u Granešini pruža kvalitetne uvjete za višednevni organizirani boravak djece u prirodnom te zdravom i sigurnom okruženju. Program „Djeca u prirodi" koncipiran je na način da djeca u neposrednom kontaktu s prirodom, aktivnim istraživanjem i učenjem u suradnji s drugom djecom i odraslima, steknu vrijedna iskustva, znanja i vještine, razviju pozitivne emocije i stavove usmjerene na ekološki način ponašanja i življenja u prirodnoj i socijalnoj zajednici.
      Sudjelovanje u navedenom programu omogućuje djeci višednevno odvajanje od obitelji, što doprinosi razvoju samostalnosti kao značajne komponente spremnosti za školu.
 

 

 

 

 

 

 

 


Ispiši stranicu