Program predškole

Program predškole namjenjen je djeci koja ne pohađaju vrtić, a u godini su pred polazak u školu (školski obveznici). Djeca s teškoćama u razvoju uključuju se u program i dvije godine pred školu. Cilj programa je cjelovito poticanje razvoja, očekivanih sposobnosti i vještina djece u dobi od 6 do 7 godina, s naglaskom na socio-emocionalni aspekt razvoja.

Program se odvija utorkom i četvrtkom od 16,45 do 20,00 h, u objektu u D. Cesarića 4. Program je besplatan.

* Unatoč obustavi rada DV Malešnica uslijed epidemije Covid-19, odgojitelji djece školskih obveznika koji su integrirana u redovni program te djece polaznika kraćeg programa predškole ostvaruju suradnju s roditeljima putem različitih komunikacijskih mreža te upućuju roditelje na sadržaje koji su planirani Godišnjim planom i programom rada DV Malešnica.


Ispiši stranicu