Kraći program rada - igraonica sa potencijalno darovitom djecom

       
         Darovitost se definira kao sklop urođenih osobina i sposobnosti koje osobi, koja ih posjeduje, omogućuje da u jednom ili više područja dosljedno postiže značajno iznadprosječne rezultate (prema Cvetković-Lay,2002.). Spomenuta područja odnose se na opće intelektualno funkcioniranje i/ili specifične sposobnosti (glazbene, likovne, matematičke, psihomotorne sposonosti itd.). Osnovu potencijalne darovitosti čini niz naslijeđenih dispozicija koje se u poticajnoj okolini mogu razviti u određene iznadprosječne vještine i sposobnosti. Hoće li potencijalna darovitost prijeći u produktivnu ovisi o poticajnoj okolini. Zbog svojih specifičnih obilježja u razvoju (nesklad između različitih razvojnih domena), osobina ličnosti i potrebe za primjereno poticajnom okolinom darovita djeca zahtijevaju dodatnu podršku u ostvarenju svojih razvojnih potencijala.

         Program je namjenjen potencijalno darovitoj djeci u dobi od 5 do 7 godina. Odvija se jednom tjedno u objektu u A. T. Mimare 34 od 17 do 18,30 h (skupina do 10 djece). Osnovni cilj programa je poticanje cjelovitog razvoja potencijalno darovite djece, te zadovoljavanje specifičnih odgojno-obrazovnih potreba.

 


Ispiši stranicu