Integrirani program ranog učenja engleskog jezika

       Program ranog učenja engleskog jezika ostvaruje se u sklopu redovnog desetosatnog programa i to kao poludnevni integrirani program. Program obuhvaća djecu u dobi od 3 do 7 godina i provodi se u 2 odgojne skupine u objeku u Dolovskoj ulici, te u 1 odgojnoj skupini u objektu D. Cesarića i u 1 skupini u objektu u A. T. MImare 34. Program je verificiran je od strane Ministarstva znanosti i sporta 2007. godine.

       Djeca kroz svakodnevne aktivnosti usvajaju prve pojmove na engleskom jeziku. Upravo situacijsko učenje pokazalo se „prirodnim“ i lakšim načinom usvajanja stranog jezika. Osim učenja u svakodnevnim situacijama, djeca uče i putem TPR („Total Physical Response“) aktivnosti koje se temelje na usvajanju pojmova i rečenica uz pokret.

       Kao i u redovnom programu polazimo od interesa djeteta i njegovog načina usvajanja vještina i znanja te nam je to pristup i u planiranju i provođenju aktivnosti na engleskom jeziku. Osobitu pozornost pridajemo različitim stilovima učenja djeteta prema kojima formiramo i okruženje za učenje tako da je poticajno.

       Cilj je da u vrtićkom periodu dijete krozu igru i svakodnevno situacijsko učenje stekne jedan temelj za kasnije usvajanje jezika.


Ispiši stranicu