Organizacija rada

U pedagoškoj godini 2022./2023. u naš vrtić upisano je oko 680 djece u 29 odgojnih skupina, na 3 lokacije.

Od toga imamo 4 odgojne skupine Integriranog desetosatnog programa ranog učenja engleskog jezika, 1 odgojnu skupinu Integriranog desetosatnog programa ranog učenja njemačkog jezika, 1 odgojnu skupinu Montessori programa i 1 odgojnu skupinu Programa odgoja za okoliš i održivi razvoj. Uz 29 odgojnih skupina imamo 2 odgojne skupine programa predškole te 1 odgojnu skupinu kraćeg programa rada s potencijalno darovitom djecom.

Radno vrijeme Vrtića je od 6 do 18 h. Moguće je organizirati boravak djece i izvan tog vremena, ali uz prethodnu najavu roditelja i dokazu o iskazanoj potrebi (potvrda o radnom vremenu).

U tjednima s državnim praznicima i blagdanima, kao i tijekom ljeta, zbog smanjenog broja djece, ekonomizira se tako da radi jedan ili eventualno dva od tri objekta. U razdoblju prije praznika roditelji ispunjavaju anketu o prisustvu djeteta, te se na osnovu toga planira organizacija rada.
 


Ispiši stranicu