Akcija čišćenja - "Zelena čistka"

 
       Dana 16. studenog 2022. godine održana je akcija čišćenja Zelena čistka. Akcija čišćenja provela se u sva tri objekta Vrtića Malešnica. U akciji čišćenja sudjelovalo je 285 djece i 21 odrasla osoba. Ukupno je prikupljeno 91,5 kg otpada, od čega 76 kilograma bio otpada, 7,5 kilograma komunalnog otpada, 7 kilograma plastike, 1 kilogram papira i 1 staklenu bocu.
Ispiši stranicu