Integrirani Montessori program

 

       Montessori program temelji se na pedagoškoj koncepciji koju je početkom 20. stoljeća razvila Maria Montessori, talijanska liječnicana, temelju znanstvenog opažanja djece i njihovog razvoja. Danas u Europi i SAD-u, po ovom konceptu, radi preko 4000 škola i dječjih vrtića.
       Elementi montessori koncepcije i učenja ugrađeni su u temeljima suvremenih humanističko-razvojnih koncepcija izvanobiteljskog odgoja i obrazovanja predškolske djece pa tako i u Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
     Montessori pedagogija je znanstveno utemeljen način podučavanja i učenja, čije je temeljno načelo emancipiranje djeteta kroz usmjeravanje njegove pažnje na proces samostalnog donošenja odluka. Osnova rada je individualni pristup svakom djetetu unutar kojeg je moguće pratiti ritam razvoja po pojedinim razvojnim područjima i prilagođavati daljnja djelovanja odgojitelja.
       Temeljni moto montessori pedagogije je: „Pomozi mi da to učinim sam“ u kojem odgojitelj usmjerava dijete prema samostalnom rješenju postavljenog problema i to putem montessori pribora koji su izrađeni od prirodnih materijala (drvo, pruće, tkanina) i obojani prirodnim bojama. Materijali su jedinstveni u cijelom svijetu te u svakom prostoru postoji samo jedan primjerak određene aktivnosti što pridonosi učenju strpljenja i dogovora; dijete samo izabire hoće li čekati svoj red ili će raditi u paru s drugim djetetom.

       Materijali i pribor omogućavaju djetetu stjecanje znanja i vještina potrebnih u svakodnevnom životu  u smislu brige za sebe, brige za druge, brige za okoliš, vještine klasificiranja i sortiranja različitih osjetnih modalitieta, vještine govorenja i pisanja i čitanja, vještinu brojanja i računanja, likovnog i glazbenog i ritmičkog izražavanja te spoznaje o ukupnom svijetu i kulturi.
        Materijali i pribor sadrže „kontrolu pogreške“ što znači da dijete u svakom trenutku ima uvid i može raditi samokorekciju te tako dolaziti do točnih odgovora i rješenja. Koncipirani su na način da dijete vodi od jednostavnog k apstraktnom, od hvatanja do shvaćanja, poštujući pritom individualni ritam svakog pojedinog djeteta.
       Montessori pribor podijeljen je u pet područja rada: pribori za vježbe praktičnog životapribori za razvoj osjetilnih sposobnostipribori za razvijanje matematičkog umapribori za razvoj govora, čitanja i pisanja i kozmički odgoj.

         Okružje u kojem dijete boravi i uči potpuno je prilagođeno njegovoj dobi i razvojnim potrebama. Sav pribor i materijali nalaze se na otvorenim policama i dijete ga može uzeti te učiti prema svojoj želji i trenutnom interesu. Jedino pravilo kojeg se dijete mora pridržavati je to, da se korišteni materijal nakon uporabe mora vratiti na svoje mjesto, u stanje u kojem je nađeno jer se tako uči o odgovornosti prema predmetima i stvarima kojima se bavi.
          Uz postojeći pribor i materijale, odgojitelji izrađuju iste od pedagoški neoblikovanih materijala te tako bogate okruženje za učenje, ali uvijek poštujući principe montessori pedagogije.

       Program je namjenjen za djecu u dobi od 3 godine do polaska u školu.Ispiši stranicu