UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 VEZANO ZA RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

 DV MALEŠNICA
ANTE TOPIĆ MIMARE 34
ZAGREB, 24.08.2020. 
UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19
VEZANO ZA RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA ZA PEDAGOŠKU GODINU
2020./2021.
 


NAMJENA
Sukladno uputama za Sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 vezano za rad predškolskih ustanova za pedagošku godinu 2020./2021. koje je propisao HZJZ 24.08.2020. DV Malešnica donosi naputke za korisnike usluga Vrtića i djelatnike Vrtića.
U svim objektima važno je provoditi i poštovati opće mjere sprečavanja širenja zaraze.
 


TEMELJNE ODREDBE ZA KORISNIKE USLUGA VRTIĆA

Važno je napomenuti:
- roditelji/skrbnici ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. Povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa,
grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja
da su zaraženi s COVID-19,
- roditelji/skrbnici ne dovode dijete u ustanovu ukoliko:
- ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u 
  disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje)
- ima izrečenu mjeru samoizolacije
- imaju saznanja da je zaraženo s COVID-19.
U slučaju pojave navedenih simptoma bolesti roditelji/skrbnici ne smiju dovoditi dijete u ustanovu, već se javljaju ravnatelju ustanove i izabranom pedijatru radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.
 
Ukoliko je dijete zdravo te nema navedene simptome roditelj/skrbnik je dužan svakodnevno mjeriti  tjelesnu temperaturu djeteta kod kuće te isto pismeno evidentirati te na zahtjev pokazati odgojiteljima.
Prilikom ulaska u prostore DV Malešnica obvezno je nositi masku, dezinficirati ruke te cipele.
Roditelj/skrbnik ili druga osoba u pratnji dovodi dijete do garderobe pred prostorijom u kojoj dijete boravi. Roditelj/skrbnik ili druga osoba u pratnji djeteta ulazi u vrtić na način da održava razmak od najmanje 1,5 m, a po mogućnosti 2 m u odnosu na sve druge osobe, te izbjegava zadržavanje i grupiranje u ustanovi.
 
Ulazna vrata Vrtića zaključavaju se u 08:45 sati te svaki kasniji dolazak u Vrtić mora biti unaprijed najavljen odgojiteljima i opravdan.
 


TEMELJNE ODREDBE ZA DJELATNIKE USLUGA VRTIĆA

Prilikom preuzimanja djeteta odgojitelj upućuje dijete na obavljanje higijene ruku uz nadzor.
Važno je omogućiti i uvesti u rutinu redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom. Ruke se peru prije ulaska u svoju odgojnu skupinu, prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i kada ruke izgledaju prljavo. Za pranje ruku treba koristiti tekuću vodu i sapun. Nakon pranja ruku sapunom i vodom, ruke treba osušiti papirnatim ručnikom za jednokratnu upotrebu koji se nakon korištenja baca u koš za otpad.
Putem postojećih evidencijskih listi djece kontrolirat će se ulazak roditelja/skrbnika  te putem evidencijskih listi osoblja ulazak djelatnika DV Malešnica.
Svi djelatnici obavezni su mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao te u slučaju povećane tjelesne temperature ne dolaze na posao, već se javljaju telefonom ravnatelju i izabranom liječniku obiteljske medicine.
Kod dolaska i odlaska s posla, svim se djelatnicima preporučuje svakodnevno mjerenje tjelesne temperature beskontaktnim toplomjerom, kao i utvrđivanje imaju li respiratornih simptoma ili znakove drugih zaraznih bolesti.  Djelatnici su dužni  samostalno voditi evidenciju o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih simptoma.
S povišenom tjelesnom temperaturom, respiratornim simptomima i drugim simptomima zarazne bolesti nije dozvoljeno raditi, brinuti se o djeci, niti dolaziti u prostor poslodavca, odnosno ustanove.
Prilikom ulaska u prostore DV Malešnica obvezno je nositi masku, dezinficirati ruke te cipele.
Svaka odgojno-obrazovna skupina koristi svoju sobu dnevnog boravka ali i  ostale prostore Vrtića uz unaprijed dogovoren raspored korištenja te uz pridržavanje propisanih higijensko-epidemioloških mjera.
Rehabilitacijski programi koje provode stručni suradnici u dječjim vrtićima i školama mogu se provoditi individualno u radnim prostorima stručnih suradnika uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.
Krevetići za dnevni odmor djece – propisno razmaknuti te okrenuti tako da su djeca suprotno jedan od drugoga licem.
Prehrana djece provodit će se u sobi dnevnog boravaka a hrana će biti dostavljena na kolicima ispred vrata sobe dnevnog boravka.
Tijekom boravka djece u Vrtiću maksimalno će se ograničiti broj zaposlenika koji će ulaziti u sobu dnevnog boravka te će se prostori Vrtića pojačano provjetravati.
 Tijekom boravka na dvorištu odgojitelji su prema unaprijed dogovorenom rasporedu podijeljeni te borave sa djecom iz svoje odgojne skupine vodeći računa o socijalnoj distanci.
 
Dostava/isporuka robe za prehranu i potrošnog materijala vrši se u dvorištu  gospodarskog dijela Vrtića.
Čišćenje prostora DV Malešnica provodite će se prema naputku HZJZ kako bi se osigurali odgovarajući higijensko sanitarni uvijati.
Maske su obavezne u sljedećim situacijama (mogu se koristiti platnene maske osim pod točkom 1.):
 
1. medicinske maske i viziri su potrebni odgojiteljima samo ako dijete  razvije znakove bolesti tijekom boravka u ustanovi, dok je oboljelom djetetu  potrebno osigurati masku (ako narušeno zdravstveno stanje djeteta). U tom slučaju se to dijete izolira u zasebnoj prostoriji dok po njega ne dođe roditelj/skrbnik, a odgojitelj/zdravstvena voditeljica koji nadzire dijete treba koristiti vizir, masku i jednokratnu pregaču. Po odlasku djeteta iz dječjega vrtića, odnosno učenika iz škole, dezinficira se prostorija u kojoj je dijete, zaštitna oprema se zbrinjava na odgovarajući način, a ruke se operu vodom i sapunom ili dezinficiraju, s time da se prednost daje pranju ruku vodom i sapunom.
2. kod potrebe za intimnom njegom djeteta
3. kod komunikacije djelatnika (iako se preporučuje komunikacija između djelatnika
prvenstveno na daljinu)
4. za roditelje i druge osobe kada je njihov ulazak u ustanovu nužan (preporučuje se da se
roditeljski sastanci održavaju prvenstveno na daljinu)
5. za trećeg odgojitelja u predškolskoj ustanovi koji obavlja poslove pomoćnika djetetu s
teškoćama u razvoju, pomoćnoga djelatnika za njegu, skrb i pratnju djeteta rane i
predškolske dobi te zdravstvenu voditeljicu
 
Maske se preporučuju svim drugim djelatnicima škole s kroničnim bolestima koje mogu dovesti do težih oblika bolesti COVID-19 ako im zdravstveno stanje omogućuje nošenje maske.
Ako se maske nose u ovim ustanovama, neophodno ih je nositi pravilno na način da cijelo vrijeme prekrivaju nos i usta.
Djeca  predškolske dobi te djeca sa posebnim potrebama ne nose zaštitne maske.
 
Koliko god je to moguće, neophodno je smanjiti fizički kontakt (bliski kontakt):
- djece/ odgojitelja iz s djecom i odgojiteljima drugih odgojnih skupina
- roditelja/skrbnika, djece i djelatnika ustanove
- prilikom ulaska i izlaska iz ustanove
- tijekom cjelokupnog boravka u ustanovi.

 
 
U Zagrebu, 26.08.2020.                                      Ravnateljica: Jadranka Palac Filipović, prof.

Ispiši stranicu