Važnost senzorne integracije za cjelokupan razvoj djeteta

 
        U današnje vrijeme često se naglašava važnost uloge pokreta u razvoju djeteta predškolske dobi te rana simulacija kao temelj za daljnji napredak djeteta. Uvažavajući te dvije komponente, a u svrhu pravilnog poticanja razvoja djeteta predškolske dobi, potrebno je razumjeti osnovne postavke teorije senzorne integracije.  

       Senzorna integracija je sposobnost mozga da osjetilne informacije dobivene iz okoline prepoznaje, organizira i obrađuje pružajući adekvatne odgovore u obliku ponašanja, odnosno izvođenja neke aktivnosti (adaptivne reakcije). Senzorna integracija je neophodna za svakodnevno funkcioniranje. Ona se u nama odvija neprekidno na našoj nesvjesnoj razini.

       Naš osjetilni sustav sastoji se od ukupno 8 osjetila koja možemo rasporediti prema informacijama koje šalju u naš mozak. Osjetila koja nam šalju informacije o okolini odnosno što se događa izvan našeg tijela su:  vid (vizualni sustav), sluh (auditivni sustav), okus (gustativni sustav), njuh (olfaktorni sustav), dodir (taktilni sustav). Osjetila koja nam šalju informaciju o tome gdje se naše tijelo nalazi u prostoru i kako se kreće su: duboki osjet položaja i kretanja (proprioceptivni sustav) i ravnotežni sustav (vestibularni sustav). Informacije o tome što se događa unutar našeg tijela dobivamo od viscelarnog osjeta iz naših organa (introceptivni sustav).

       Kvalitetna senzorna integracija događa se kada svi pojedinačni sustavi skladno djeluju. Kada osjet teče na organiziran/ integriran način, mozak ga može upotrijebiti kako bi oblikovao opažanja, ponašanja i učenje. Poteškoće u razvoju senzorne integracije ovise o stupnju i vrsti oštećenja pojedinog senzornog sustava. Generalno u ranoj dobi (do 3. godine života) one su vidljive u poteškoćama u ostvarivanju i svladavanju vještina grube motorike, fine motorike, javljaju se poteškoće u svladavanju vještina iz svakodnevnog života (oblačenje, svlačenje, hranjenje i sl.). Također se javljaju poteškoće u igri i učenju. Stoga je važno da se djetetu svakodnevno omoguće aktivnosti putem kojih će dobiti potreban senzorni unos u pravilnim intervalima tijekom dana.

      U Dječjem vrtiću Malešnica aktivnosti senzorne integracije provode odgojitelji u jaslicama i mlađim odgojnim skupinama u suradnji sa članovima Stručnog tima Vrtića. Unutar prostora u objektu A. T. Mimare 34, uređen je kabinet za senzornu stimulaciju kao i kabinet svjetlosti. Svjesni važnosti poticanja odnosno stimulacije senzornih sustava za razvoju djeteta, u Vrtiću se već dugi niz godina održavaju roditeljski sastanci na temu “Pokret i senzorna integracija”. Sustavno se održavaju i radionice za odgojitelje s ciljem razmjene informacija o novim spoznajama vezanim uz važnost senzorne integracije i pokreta, te razmjene novih ideja i aktivnosti.

            U daljnjim tekstovima pisat ćemo o konkretnim aktivnostima senzorne integracije koje provodimo u Vrtiću te kako iste roditelji i ostali skrbnici mogu provoditi s djecom u njihovom prirodnom okruženju.
 
Literatura: Dijete i senzorna integracija, A. J. Ayres
Senzorna iz dana u dan, L. Biel i N. Pesce
 
 
                                                                                        pripremila: Marija Bilić, prof. rehabilitator

 
 

Ispiši stranicu