Logopedinja

       Uloga logopeda u vrtiću jest rad na prevenciji (u suradnji sa stručnim timom, roditeljima i odgojiteljima), uočavanju (opservacija djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju u odgojnoj skupini s ciljem procjene razvojnog statusa i kvalitetnog zadovoljenja potreba djece), dijagnosticiranju (s ciljem utvrđivanja statusa komunikacije, glasovno-jezično-govornog razumijevanja i izražavanja) i tretmanu (neposredni individualni rad  s djecom s teškoćama u govorno jezičnoj komunikaciji s ciljem njihovog ublažavanja i otklanjanja, ispitivanje i poticanje jezične spremnosti za ovladavanjem početnim školskim vještinama) komunikacijskih, jezičnih i govornih poremećaja.
       Pruža podršku odgojiteljima u odgojno-obrazovnom radu te stručnim znanjima i djelovanjem ima za cilj podizati kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa. Unapređuje vlastiti rad i cjelokupan proces uključivanja djece s teškoćama u razvoju u zajednicu.

 

Darja Petro, mag. logopedije

Radno vrijeme:

9,00 - 16,00 sati (i prema individualnim potrebama roditelja)

e-mail: logoped.dvmalesnica@gmail.com

Tel.: objekt u A.T.Mimare : 01/3730-266
        
         objekt u D. Cesarića: 01/3480-210

Ispiši stranicu