Mjere zdravstvene zaštite, higijene i pravilne prehrane u dječjem vrtiću

 MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, HIGIJENE I PRAVILNE PREHRANE U DJEČJEM VRTIĆU
(sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi i Godišnjem planu i programu rada dječjeg vrtića)
 
I Mjere zdravstvene zaštite

Prije upisa u dječji vrtić:
 • Sistematski pregled, liječnička svjedodžba (nadležni pedijatar)
 • Provjera dokumentacije o cjepljenju i eventualnim posebnim potrebama – upućivanje
 • Liječnička potvrda za djecu koja su zbog bolesti izbivala iz vrtića (ukoliko se radi o prijelazu iz drugog vrtića)

Mjere prevencije zaštite od zaraznih bolesti, kao i higijensko-epidemiološki nadzor nad zaraznim bolestima u dječjem vrtiću
 • Praćenje zdravstvenog stanja djece koja pohađaju vrtić, odnosno pobol i razloge izostajanja
 • Trijaža i upućivanje djece na liječnički pregled kod odgovarajuće indikacije
 • Poduka djece osobnoj higijeni – pranje ruku, zubi, i sl.
 • Nadzor nad korištenjem sanitarnog čvora

Protuepidemijske mjere
 • Praćenje dnevnog pobola i u slučaju grupiranja po pojedinim bolestima izvještavanje pojedine nadležene higijensko-epidemiološke službe


II Mjere za osiguranje higijene

Ispunjavanje uvjeta smještaja
 • Higijena unutarnjih i vanjskih površina, dezinfekcija sanitarnog čvora, provjetravanje, primjereno grijanje, zdravstveno ispravna voda
 • Broj djece u skladu s propisima
 • Odgovarajući namještaj, igračke i predmeti
 • Dovoljna količina sredstava za opću higijenu djece
 • Mjere dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije

Ispunjavanje uvjeta u pogledu prehrane
 • Propisi o zdravstvenoj ispravnosti i nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (Higijenski minimum, HACCP, ZZJZ- dr. A. Štampar, sanitarne inspekcije)
 • Industrijski pakirana hrana

Mjere vezane za svakodnevne aktivnosti u dječjem vrtiću
 • Ritam dnevnih aktivnosti prilagođen uzrastu djeteta
 • Sigurnost, protokoli postupaka

Održanje higijene i nadzor nad higijenskim stanjem
 • Spremačice, domari, pralje-švelje, osoblje kuhinje, odgajatelji

Mjere na izletu, u prirodi, na ljetovanju
 • Ispravnost hrane i vode
 • Osobna higijena, primjerena odjeća i obuća
 • Izbjegavanje okolnosti i aktivnosti koje pogoduju izlaganju bolestima i ozlijedama
 • Trijaža prije puta

Zdravstveni odgoj
 • Osobna higijena
 • Razvijanje pravilnih prehrambenih navika
 • Stav prema bolestima i bolesnicima
 • Pozitivan odnos prema cijepljenju
 • Edukativni materijali, letci, radionice, sastanci, individualni razgovori
 • Uključivanje zdravstvenih djelatnika različitih profila


III Pravilna prehrana
 • Redoviti broj obroka u skladu s preporučenim količinama energetskih i prehrambenih tvari
 • 3 glavna obroka i voće kao međuobrok, dodatan obrok za djecu u dežurstvu
 • Raznolika, uravnotežena, pravovremena prehrana
 • Zadovoljavanje posebnih prehrambenih potreba
 

Ispiši stranicu