Upravno vijeće

 
Poslovnik o radu Upravnog vijeća
Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća


Sjednice Upravnog vijeća:

Poziv na 43. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 43. sjednice
Poziv na 42. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 42. sjednice
Poziv na 41. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 41. sjednice
Poziv na 40. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 40. sjednice
Poziv na 39. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 39. sjednice
Poziv na 38. el. sjednicu Upravnog vijeća
Zapisnik 38. sjednice Upravnog vijeća
Poziv na 37. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 37. sjednice
Poziv na 36. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 36. sjednice
Poziv na 35. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 35. sjednice
Poziv na 34. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 34. sjednice
Poziv na 33. sjednicu Upravnog vijeća
Zapisnik 33. sjednice
Poziv na 32. sjednicu Upravnog vijeća
Zapisnik 32. sjednice
Poziv na 31. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 31. sjednice
Poziv na 30. sjednicu Upravnog vijeća
Zapisnik 30. sjednice
Poziv na 29. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 29. sjednice
Poziv na 28. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 28. sjednice
Poziv na 27. sjednicu Upravnog vijeća
Zapisnik s 27. sjednice Upravnog vijeća
Poziv na 26. sjednicu Upravnog vijeća
Zapisnik s 26. sjednice Upravnog vijeća
Poziv na 25. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 25. sjednice
Poziv na 24. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 24. sjednice
Poziv na 23. sjednicu Upravnog vijeća
Zapisnik s 23. sjednice Upravnog vijeća
Poziv na 22. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 22. sjednice
Poziv na 21. sjednicu Upravnog vijeća
Zapisnik s 21. sjednice Upravnog vijeća
Poziv na 20. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 20. sjednice
Poziv na 19. sjednicu Upravnog vijeća
Zapisnik s 19. sjednice Upravnog vijeća
Poziv na 18. sjednicu Upravnog vijeća
Zapisnik s 18. sjednice Upravnog vijeća
Poziv na 17. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima sa 17 sjednice
Poziv na 16. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 16. sjednice
Poziv na 15. sjednicu Upravnog vijeća
Zapisnik 15. sjednice Upravnog vijeća
Poziv na 14. sjednicu Upravnog vijeća
Zapisnik 14. sjednice Upravnog vijeća
Poziv na 13. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 13. sjednice
Poziv na 12. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 12. sjednice


Dječji vrtić "Malešnica", obzirom na prostorne uvjete, može osigurati jednoj osobi uvid u rad Upravnog vijeća prema redoslijedu prijavljivanja.

Zainteresirane osobe za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća podnose prijave najkasnije do 12,00 sati radnog dana koji prethodi danu održavanja sjednice.

Prijave se podnose na:
- e-mail: vrtic.malesnica@zagreb.hr
- telefaks: 01 3480 211
- telefon: 013480 210

Dječji vrtić Malešnica nije dužan osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća kada se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup informacijama sukladno čl. 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).

Ispiši stranicu