Upravno vijeće

 
Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Poziv na 8. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 7. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima sa 7. sjednice
Poziv na 6. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 6. sjednice
Poziv na 5. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 5. sjednice
Poziv na 4. sjednicu Upravnog vijeća
Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća
Poziv na 3. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 3. sjednice
Poziv na 2. sjednicu Upravnog vijeća
Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća
Poziv na 1. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 1. sjednice
Poziv na 51. sjednicu Upravnog vijeća
Zapisnik 51. sjednicu Upravnog vijeća
Poziv na 50. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 50. sjednice Upravnog vijeća
Poziv na 49. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 49. sjednice Upravnog vijeća
Poziv na 48. sjednicu Upravnog vijeća
Zapisnik 48. sjednice 
Poziv na 47. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 47. sjednice Upravnog vijeća
Poziv na 46. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 46. sjednice Upravnog vijeća
Poziv na 45. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 45. sjednice Upravnog vijeća
Poziv na 44. sjednicu Upravnog vijeća
Obavijest o zaključcima s 44. sjednice Upravnog vijeća


Dječji vrtić "Malešnica", obzirom na prostorne uvjete, može osigurati jednoj osobi uvid u rad Upravnog vijeća prema redoslijedu prijavljivanja.

Zainteresirane osobe za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća podnose prijave najkasnije do 12,00 sati radnog dana koji prethodi danu održavanja sjednice.

Prijave se podnose na:
- e-mail: vrtic.malesnica@zagreb.hr
- telefaks: 01 3480 211
- telefon: 013480 210

Dječji vrtić Malešnica nije dužan osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća kada se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup informacijama sukladno čl. 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ispiši stranicu