Upisi

 


OBAVIJEST
RODITELJIMA/SKRBNICIMA O MOGUĆNOSTI PRIJELAZA DJETETA/DJECE U DRUGI GRADSKI DJEČJI VRTIĆ
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.
OBAVIJEST RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJETETA/DJECE KOJA POHAĐAJU DV MALEŠNICU O MOGUĆNOSTI PRIJELAZA U DRUGI GRADSKI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.ZAMOLBA ZA PRIJELAZ 2024./2025.


ZAMOLBA ZA PRIJELAZ SESVETSKI KRALJEVEC 2024./2025.


ZAMOLBA ZA PRIJELAZ 2024./2025. IVANJA REKA I ŽITNJAK

OBAVIJEST O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024. NA PODRUČJU GRADA ZAGREBAOBAVIJEST O UPISU U PROGRAM PREDŠKOLE DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLE KOJA NISU UKLJUČENA U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U DJEČJEM VRTIĆU ZA PEDAGOŠKU GODINU  2023./2024. NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA
 
Pristup aplikaciji za upis u vrtiće Grada Zagreba moguć je putem portala Moje ZG e-usluge 
u rubrici e-VRTIĆI


KONAČNI REZULTATI UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.LISTA PREDNOSTI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024. travanj 2024.

 
PLAN UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.


IZMJENE I DOPUNE PLANA UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024. 
PONUDA POSEBNIH PROGRAMA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić "Malešnica"
 Obrazac Zahtjeva za upis u dječji vrtić - jaslice  / vrtić

Obrazac za inicijalni razgovor  jaslice/ vrtić


Obrazac Zahtjeva za upis u Program predškole

Obrazac za inicijalni razgovor - program predškole
Poštovani roditelji/skrbnici,
 
     Grad Zagreb je, u želji da vam olakša upis djece u dječje vrtiće, pripremio novu uslugu e-Upisi u dječje vrtiće, uz pomoć koje možete iz svoga doma podnijeti zahtjev za upis djeteta u odabrani dječji vrtić kojem je osnivač Grad Zagreb. Cilj ove usluge je osigurati vam što jednostavniji i napredniji sustav za prijavu djeteta u dječji vrtić.
 
Online upisi - korisničke upute za roditelje
 
Roditeljima/skrbnicima osigurana je tehnička podrška u korištenju aplikacije tijekom postupka upisa djece - Helpdesk s adresom na koju se može kontaktirati:
 

e-mail: e-upisi.vrtici@zagreb.hr

Sve informacije o upisima u vrtiće Grada Zagreba možete pronaći na službenoj web stranici Grada Zagreba na sljedećoj poveznici:

Grad Zagreb službene stranice - predškolski odgoj i obrazovanje - upisi 2023./2024.
Ispiši stranicu