Tolerantan vrtić - Projekt "Say hello to the world"

 O projektu "Say hello to the world"

     Međunarodni Projekt "Say hello to the world" osnovao je FINI zavod Radeče, delo za mlade, 2011. godine s namjerom da se djeca usmjere na put stvaralaštva, sudjelovanja, uključivanja u različite projekte te da se povežu po cijelom svijetu preko aplikacije "My hello" koja omogućuje ustanovama koje sudjeluju u projektu nesmetano i sigurno međusobno povezivanje.

     Projekt "Say hello to the world" međunarodni je projekt unutar kojeg se djeca u vrtićima i školama međusobno povezuju preko video mreže. Na taj način djeca imaju priliku vidjeti se uživo, komunicirati, naučiti strane riječi. Veliki naglasak je na upoznavanju različitih kultura, običaja, načina života. Djeca mogu jedna drugima pokazati kako se igraju, kakve pjesme pjevaju, u kakvom okruženju žive, kakvu hranu jedu, kakav jezik govore.

     Namjena projekta je da se djeca kroz različite zanimljive aktivnosti motiviraju da budu tolerantnija, bez predrasuda i stereotipa, da uvažavaju i poštuju drugačije od sebe. Svaki vrtić i škola koja je uključena u Projekt "Say hello to the world" i koja uspješno provodi Projekt na kraju dobiva častan naziv "Tolerantan vrtić/ Tolerantna škola".

Ciljevi Projekta:

• Međunarodno sudjelovanje
• Upoznavanjem užega i širega, društvenog, prirodnog i kulturnog okruženja te upoznavanjem međukulturalnih i drugih razlika, 
   rješavaju probleme netolerantnosti, prevladavaju stereotipe, predrasude te jedni druge osvještavaju  važnost zdravoga okruženja
• Briga o socijalnoj pravednosti
• Upoznavanjem svojeg okruženja, ali i okruženja u drugim dijelovima svijeta djeca razvijaju spoznaju o narodu i državi
• Mogućnost upoznavanja s raznim kulturama i tradicijama
• Razvijanje  kreativnosti,  stvaralaštva,  ali i  korištenje  stečenog znanja iz različitih područja razvoja
• Povezivanje djece iz različitih država i stvaranje novih prijateljstava
• Učenje stranih riječi i jezika, ali i predstavljanje svog jezika
• Spoznaja i učenje sigurnog korištenja računala
• Razvijanje svijesti da smo svi različiti i da je potrebno poštivati interese i potrebe drugih
• Razvijanje pozitivne slike djeteta o sebi
• Razvijanje tolerancije među djecom, odgoj za mir i nenasilno rješavanje sukoba
• Promoviranje svoje države, običaja, tradicije i kulture


Kratkoročni cilj-Pet prstiju:
Program "Pet prstiju" sadrži pet tema kroz koje prolaze djeca pod mentorstvom odgojitelja.  Nakon obrade pojedine teme, slijedi njeno predstavljanje djeci vrtića s kojim se surađuje u Projektu putem video mreže. Trajanje projekta u jednoj pedagoškoj godini traje otprilike šest mjeseci.
Teme:

1. Prvo javljanje: To sam ja (mali prst
2. Drugo javljanje: Ja i moja obitelj (prstenjak)
3. Treće javljanje: Ja i moj vrtić (srednji prst)
4. Četvrto javljanje: Ja i moje mjesto (kažiprst)
5. Peto javljanje: Ja i moja država (palac)
6. Šesto javljanje: Zaključak (dlan)


Više o samom Projektu možete pogledati i na njihovoj internetskoj stranici  “Say hello to the world - Pomahajmo v svet”


Projekt "Say hello to the world " - od početka do častnog naziva "Tolerantan vrtić"


     Tijekom 2013. godine Dječji vrtić "Malešnica" dobio je pozivnicu FINI zavoda Radeče za uključivanje u Projekt "Say hello to the world". Prepoznavanjem vrijednosti, kvalitete i ciljeva Projekta kao sličnih ciljevima Kurikuluma Vrtića, DV "Malešnica" uključio  se u Projekt " Say hello to the world " u pedagoškoj godini 2013/2014.
     Projekt se odvijao u objektu Dolovska 27, u skupini Pumpkins (skupina s integriranim programom za rano učenje engleskog jezika) pod mentorstvom  odgojiteljica  Mersije Plančić Dlačić i Lidije Grobenski. Djeca su zajedno sa svojim odgojiteljicama mentoricama, tijekom šest mjeseci, prolazila kroz pet zadanih tema. U ovkviru svake teme djecu se poticalo da sama predlažu i dogovaraju koje će aktivnosti provoditi, i na kraju predstaviti djeci i stručnjacima partnerskog vrtića. Naglasak je bio na poticanju što veće kreativnosti i aktivnosti djece tijekom samog projekta.
     Tijekom pedagoške godine 2013/2014. vrtić partner bio je Lopšelis-darželis ,,Spindulėlis" iz Litve, grada Kaunasa, a skupina s kojom smo surađivali i provodili video javljanja bila je skupina  "Boružėlės" ("Bubamare").
 

Ispiši stranicu